Ảnh lưu niệm


Bấm vào links ở dưới để xem phần video được chia làm 3 tiết mục:

A- Nghi lễ, lời phát biểu của Tân Hội Trưởng, thành quả 20 năm của cựu HT Phan văn Huấn, đại diện của Nghị viên Jannet Nguyễn trao bằng tưởng lục cho cựu HT.
B- Phần văn nghệ giúp vui
C- Họp mặt tâm tình ở tư gia Võ x. Ðồng


A- Nghi lễ, lời phát biểu của Tân Hội Trưởng, thành quả 20 năm của cựu HT Phan văn Huấn, đại diện của Nghị viên Jannet Nguyễn trao bằng tưởng lục cho cựu HT.

1- GÐ81/BCDLLÐB Họp Mặt năm 2013 kỳ thứ VIII Phần 1

2- GÐ81/BCDLLÐB Họp Mặt năm 2013 kỳ thứ VIII Phần 2

3- GÐ81/BCDLLÐB Họp Mặt năm 2013 kỳ thứ VIII Phần 3

4- GÐ81/BCDLLÐB Họp Mặt năm 2013 kỳ thứ VIII Phần 4


B- Phần văn nghệ giúp vui

1- Văn Nghệ Phần 1

2- Văn Nghệ Phần 2

3- Văn Nghệ Phần 3

4- Văn Nghệ Phần 4

5- Văn Nghệ Phần 5


C- Họp mặt tâm tình ở tư gia Võ x. Ðồng

1- Video hậu họp mặt tâm tình

2- Video hậu họp mặt tâm tình (tiếp theo)


| Trang chủ | | Trang bầu cử | | Trang Họp Mặt 2013 | | Trang hậu họp mặt


Ðịa chỉ Liên Lạc / Contact:
Gia Ðình 81/BCD/LLÐB
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com